Pages

Tuesday, 27 March 2012

Kerjasama Strategik Untuk Program Pemulihan Remaja



Nama Sekolah Henry Gurney Telok Mas bukanlah nama yang asing bagi rakyat Malaysia. Sekolah yang mula beroperasi pada tahun 1950 ini juga pernah menjadi lokasi penggambaran dalam filem Gila-Gila Remaja. Sekolah ini menempatkan pesalah juvana dan muda yang penulis yakin mereke juga berhak untuk mempunyai masa depan yang cerah dan merupakan aset penting untuk mencorakkan masa depan pembangunan dan kesejahteraan negara. 

Melalui Pelan Pemulihan Jabatan Penjara iaitu Pelan Pembangunan Insan, semua penghuni sekolah Henry Gurney akan terlibat dengan berbagai aktiviti berbentuk pembinaan displin, moral, kerohanian, kaunseling, latihan kemahiran vokasional secara bersijil, akademik dan lain-lain lagi.

‘ Jabatan Penjara amat menitikberatkan potensi pelajar di Institusi Penjara ini kerana golongan belia adalah pemangkin kepada pembangunan negara dan tingkahlaku serta corak pemikiran mereka hari ini akan menentukan hala tuju negara di masa hadapan. ’ ujar Datuk Haji  Hassan Sakimon, TKP Penjara Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ucaptama merasmikan pelancaran program Remaja Perdana Rakan Muda, kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Negara dan Jabatan Penjara Malaysia.

Jalinan kerjasama ini merupakan signifikan ekoran daripada perluasan skop Program Remaja Perdana Rakan Muda bagi mencapai kumpulan sasaran remaja di Institusi Penjara sebagai salah satu alternatif pemulihan. 

Program pemulihan remaja pertama kali diperkenalkan dalam Skim Anugerah ini pada tahun 1980 di United Kingdom. Kesan yang amat besar terhadap remaja ditahan di pusat pemulihan dengan menunjukkan pengurangan dari segi recidivism. Berlaku penurunan sebanyak 75% terhadap kecederungan untuk kembali melalukan kesalahan juvana di Scotland; di Kenya 0% daripada peserta Anugerah ditahan semula setelah dibebaskan dari pusat pemulihan remaja.

Bersesuaian dengan inisiatif pihak Kerajaan dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara dalam konteks mengurangkan jenayah, golongan belia remaja dalam institusi ini tidak ketinggalan bahkan turut diberikan perhatian sewajarnya oleh pihak Kerajaan untuk didedahkan dengan peluang yang sama seperti remaja-remaja  yang lain.

Peluang ini disediakan sebagai landasan bagi menerapkan pembangunan diri yang positif seterusnya mempersediakan golongan ini untuk menyumbang khidmat bakti kepada bangsa dan negara setelah mereka kembali ke pangkuan masyarakat suatu hari nanti.


Seramai 35 orang peserta Projek Perintis Program Remaja Perdana Rakan Muda dari Sekolah Henry Gurney Telok Mas, Melaka akan mengikuti Program ini melalui jalinan kerjasama Jabatan Penjara Malaysia dan Jabatan Belia dan Sukan Negara dan adalah diharapkan agar dapat memberi nilai tambah kepada remaja di Institusi Penjara terutama sekali dalam pembangunan diri dan meningkatkan jati diri mereka sebagai seorang individu dan ahli masyarakat.

Penulis memetik ucapan YAB Perdana Menteri Malaysia dalam pembentangan Belanjawan 2012 `Apa yang diusahakan hari ini bukanlah untuk kita. Potensi golongan belia mestilah digembeleng dan dioptimumkan, idealisma mereka harus digilap, kreativiti mesti dipupuk dan bakat mereka harus terus dibajai’

No comments:

Post a Comment